torstai 15. maaliskuuta 2018

Modulin lopputyö

Lopputyösi ohjaus koostui viiden kerran Nose Workin alkeiskurssista. Koirakoita kurssilla oli kuusi.
Epäselväksi jäi missä määrin tutustuit ennakkoon ohjattaviisi ja heidän aikaisempiin tietoihinsa ja miten se vaikutti oppisisältöön ja ohjaukseesi kunkin koirakon kohdalla. Ohjattavat jäävätkin lukijalle etäisiksi hahmoiksi.

Olet miettinyt tavoitteet, etenemisen ja oppisisällön (joka on todella laaja ja vaatii hieman rukkausta, kuten itsekin huomasit). Kurssi on erittäin huolellisesti suunniteltu ja käytät monipuolisia elementtejä ohjauksessasi. Ehkä miettisin jatkossa myös sosiaalisen median parempaa hyödyntämistä tilanteissa, joissa sen käyttö lähtee ohjattavista itsestään.

Tuot mukavasti esille Engeströmin täydellisen oppimisen mallin ja sidot teorian ja käsillä olevan ohjauksen toisiinsa. Huomaat itsekin, että oppimisen arviointi (kontrolli) jää nyt huonoille kantimille. Tämä on luonnollista jo senkin vuoksi, että osallistujien lähtötaso – aikaisemmat tiedot ja taidot – sivuutetaan ohjauksen alussa. Jatkossa voisitkin kiinnittää enemmän huomiota ohjauksessasi suunnitelmalliseen tiedollisen ristiriidan herättämiseen (per kerta) ja erilaisten itsearviointimenetelmien mukaan ottamiseen.

Tarkastelet omaa ohjaustasi kriittisesti ja teet oivaltavia huomioita ohjauksestasi, sekä parannusehdotuksia tulevaa varten. Kokonaisuudessaan olet rakentanut harkitun kokonaisuuden, jota toivottavasti voit hyödyntää jatkossakin. Työtä oli Ilo lukea.

Arvosana: 4,5