lauantai 10. helmikuuta 2018

Täydellisen oppimisen malli


Engeströmin esittämän täydellisen oppimisen mallissa on kuusi eri vaiheita: motivointi, orientointi, sisäistäminen, ulkoistaminen, arviointi ja kontrolli. Todellisessa elämässä eri vaiheet sekoittuvat. Itse haluaisin painottaa enemmän orientaatiovaiheen tärkeyttä ja sitä, että jos orientaatiovaiheessa asia ymmärretään väärin, seuraavista vaiheista ei ole hyötyä. Toisaalta ymmärtämistä tapahtuu nimenomaan sisäistämis- ja ulkoistamisvaiheissa.

Engeströmin malli on kehitetty aikuiskoulutuksen puolelle: Opetan itse nuorisopuolella ammattikoulussa ja ainakaan sisäistä motivaatiota ei aina löydy. Kurssin tehtävät tehdään, koska laitan muuten Wilmaan merkinnän ja huoltaja ottaa tietokoneen tai puhelimen pois. Varsinaisesti opeteltavan asian lisäksi kaikkeen liittyy työelämätaidot ja kasvatukselliset asiat. Malli kuvaa tietyn tiedon tai taidon oppimista, eikä huomioi piilo-opetussuunnitelmaa tai kasvatuksellista osuutta.

Motivoituminen  

Motivoituminen tarkoittaa tietoisen sisällöllisen mielenkiinnon heräämistä opittavaa asiaa kohtaan.  Motivaatio on kaiken oppimisen ja kehittymisen edellytys. Nose work -kurssin ilmoitus julkaistiin jäsenkirjeessä ja palveluskoirien kotisivuilla. Lajia oli toivottu ja lisäksi kerho panostaa tällä hetkellä eri lajien alkeiskursseihin ja ns. matalan kynnyksen koulutuksiin. Kaupallisten kouluttajien  kurssit ovat kalliimpia ja syksyllä seudulla ei ollut tarjolla muuta nose work -kurssia. Ilmoittautumisen yhteyden ihmiset kertoivat hiukan tavoitteistaan, toiveistaan ja toki koirastaan. Tärkein tavoite oli löytää jotain yhteistä ja kivaa tekemistä koiran kanssa. Sisäinen motivaatio on vahva, tosin muutamalle ihmisille lajia oli suositeltu koiran väsytyskeinona. Ulkoisena motivaationa voisi siis pitää löytää helppo tapa väsyttää koira marraskuun pimeinä ja sateisina iltoina. Itse kurssin aikana koirien intoa lajityypillistä etsimistä kohtaan innosti ohjaajia, samoin koirien edistyminen. Eukalyptuksen löytämistä ei ole kenelläkään mitään oikeaa hyötyä, joten motivaationa ei toiminut vaikkapa paremman sienisaaliin saaminen tai ihmishengen pelastaminen. Koitin tarjota eri kerroille uusia asioita niin teorian kuin piilojenkin suhteen. Ohjaajien innosta kertonee se, että kaikki hankkivat eukalyptusta ja varusteita kotiinsa ja aloittivat kotitreenit. Kukaan ei myöhästynyt tai poistunut kurssilta etuajassa ja yksi oli kerran kuumeen vuoksi pois. 

Orientoituminen 

Orientoituminen tarkoittaa tietoista ja jäsentynyttä ennakkokuvaa tai lähtökohtamallia – orientaatioperustaa - joka selittää ongelman ratkaisemiseen tarvittavan periaatteen ja tietorakenteen. Koirankoulutuksissa osallistujille voidaan antaa vastaava linssi. Itse olen ainakin tajunnut viime kevään aikana ja sen jälkeen, että muutamaan perusasiaan kiteytyy kaikki. Nose work -kurssilla käytettiin operanttia koulutustapaa ja koiran oikean toiminnan merkkaamista naksulla tai äänellä. Lisäksi opettelimme palkan antamista oikeaan paikkaan tai oikeasta suunnasta. Lisäksi lajin ideaan tutustuminen on osa ennakkokuvan luomista. Itse koin tärkeäksi, että keskustelimme aina koulutustuokion alussa ja otimme vasta sen jälkeen koirat halliin. Lyhyt teoriaosuus ja käytäntö liittyivät yhteen, eikä teoriaosuus ollut liian pitkä. Tavallaan orientoitumista tarvitaan sekä kurssin alussa, että jokaisen treenikerran alussa.

Sisäistäminen 

Sisäistäminen tarkoittaa sitä, että aikaisempi ajattelu- ja toimintamalli on muuttunut uuden periaatteen ja uuden tiedon avulla. Kun uuttaa asiaa harjoitellaan käytännössä, toiminta automatisoituu. Naksuttiminen käyttö, oikeaoppinen ajoitus ja oikeaan paikkaan palkkaaminen automatisoituivat hieman kurssin ja kotitreenien aikana. Toisen havainnointi ja itsensä tarkkaileminen videolta varmastikin auttoivat sisäistämään asiaa. Sisäistäminen vaatii harjoittelua ja tekemistä. Teoria konkretisoituu teoiksi. 


Ulkoistaminen 

Ulkoistaminen tarkoittaa, että opittavaa periaatetta ja asiaa sovelletaan, sen avulla ratkaistaan konkreettisia ongelmia ja tuotetaan uutta. Ulkoistamisella on ratkaiseva merkitys testattaessa ja arvioitaessa opittua asiaa. Sisäistäminen ja ulkoistaminen liittyvät erottamattomasti toisiinsa. Opiskelin moduli 1 keväällä ja lopputyö oli itselleni ulkoistamisen aikaa eli kirjoitin muille ohjeita ja ennen kaikkea ohjasin muita. Moduli 1 asiat selkiytyivät itselleni. Kurssilaisille vastaavaa tapahtuu, kun he neuvovat tuttujaan nose workin alkutreeneissä. Tosin on mahdollista, että neuvot ovat vääriä, jos orientaatiovaiheessa on puutteita. Havainnointi- ja videotehtävässä ulkoistamista saattoi tapahtua hieman.

Arviointi  

Arviointi tarkoittaa, että oppija tarkastelee kriittisesti opittavan selitys- ja toimintamallin pätevyyttä ja todenmukaisuutta. Oppija huomaa mallin heikkouksia ja löytää mallin rajat. Huomasin kahden ohjaajan pohtivan sitä, kannattaa kuonokosketusta opettaessa käyttää naksua (kädet täynnä) vai onko merkkisana parempi siihen tilanteeseen. Olen itse tehnyt saman huomion keväällä moduli 1 opinnoissa.

Arvioin omaa ajatusmaailmaani ja suunnittelemaani etenemistapaa kurssin aikana. Olen ollut Vainuvoiman alkeiskurssilla ja Vainuvoiman kursseilla ilmaisua aloitellaan kolmannella kokoontumiskerralla. Ilmaisusta ollaan monta mieltä, ja Vainuvoiman tapa on ns. kultainen keskitie. Hormilan luennon jälkeen olin aika lailla ristiriitaisissa mietteissä ilmaisun suhteen. Hormila ei opeta mitään tiettyä ilmaisutapaa, vaan koiran elekielen lukeminen on pääasia. 

Koira ilmaisee löydön luontaisesti raapimalla, nuolemalla tai (noutaja) tuomalla esineen omistajalle. Huomasin jo näitä käytöksiä koirilla, ja koen tärkeäksi, että jo alkeiskurssilla opetetaan vaihtoehtoinen tapa (maahanmeno, istuminen, kirsukosketus), sillä muuten raaminen, nuoleminen tai noutaminen vahvistuvat.
 

Kontrolli 

Kontrolli tarkoittaa, että oppilas tarkastelee etäältä omaa oppimistaan. Oppija erittelee suoritustaan omaksuttavan uuden ajattelu- ja toimintamallin valossa ja korjaa tarpeen mukaan suoritustaan tai käsitystään asiasta. En havainnut, että kukaan olisi alkanut erittelee sen kummemmin omaa suoritustaan ja minulla ei ole tietoa kurssilaisten entisistä ajatuksista. Itse reflektoin omaa ohjaamistani ja kurssin sisältöä jo kurssin aikana. Kun olin käytännössä nähnyt kaikkien koirien ja taidot, muutin alkuperäistä ajatustani ja yksilöllistin ohjausta koiran ja ohjaajan mukaan. Osan kanssa opeteltiin alustan kanssa maahanmenoa, yksi koira oli niin taitava, että haasteena tuli keksitä treenejä, joissa koira sai haasteita. 

Koen onnistuneeni myönteisen ilmapiirin luomisesta sekä ajankäytössä. Aloitimme aina tasan 18.00 ja lopetimme minuutin tarkkuudella silloin kuin piti. Olen työskennellyt melkein kaksikymmentä vuotta opettajana, ja osa tunneista on puolentoista tunnin pituisia. Tuon pituinen ajanjakso on jo verissä. Olisi mielenkiintoista eritellä jossain vaiheessa tarkemmin, miten luon hyvää ilmapiiriä, mutta uskon sananvalinnoilla olevan merkitystä eli en töksäytä asioita. Osaan ohjeistaa muita paremmin kuin kouluttaa omia koiriani.

Kurssin jälkeen mietin kokonaisuutta ja sain 1.12.2017 lähipäiviltä hyviä parannusehdotuksia. Hallilla on keittiö ja kahvinkeitin. Olisi ollut helppo keittää kahvia ja tarjota sitä treenien alussa. Lopussa olisin voinut antaa kaikille kurssitodistuksen ja koota paremmin kaikkea yhteen. Ohjaajien oppimista olisin voinut kerätä yksinkertaisella tavalla eli jokainen olisi kertonut pari asiaa, jotka oli oppinut kurssin aikana. Tavallaan oppimisen arviointi jäi nyt kokonaan pois. Tajuan lisäksi, että itse pitää oppii lajista lisää. Hormilan luento (http://novamarvin.blogspot.fi/2017/10/ilkka-hormilan-luento-urjalassa_89.html) antoi paljon uutta(kin) tietoa ja sulattelin asioita kurssin aikana. 


Lähteet 

Engeström Yrjö. Perustietoa opetuksesta. Valtion painatuskeskus. 1992.

Tampereen yliopisto: http://www.uta.fi/tyt/verkkotutor/sisalto.htm