maanantai 3. huhtikuuta 2017

Oppsy 1 arviointi

Opintojakson aikana tarkasteltiin klassista ja operanttia
ehdollistumista, vahvisteita ja rankaisuja, koulutuksen kulmakiviä eli
ajoitusta, kriteeriä ja vahvisteväliä sekä toiminnan aikaansaamisen
keinoja. Olet tehnyt kaikki yksilötehtävät ja osallistunut myös
ryhmäkeskusteluna suoritettavien tehtävien tekoon aktiivisesti.
Erityisen mukavaa oli se, että vierailit vaihtamassa ajatuksia myös
muiden opiskelijoiden avaamissa keskusteluissa.

Klassista ja operanttia ehdollistumista käsittelet tavalla, josta
välittyy, että ymmärrät, kuinka ehdollistuminen tapahtuu ja ilmenee
käytännön tasolla. Klassiseen ehdollistumiseen liittyvät käsitteet
(joiden kertaamista voit halutessasi jatkaa) avautuivat pohdinnan
edetessä ja myös ehdollistumien keskinäistä limittymistä ja sammumista
olet tarkastellut hyvin. Pelkoehdollistumisen hoidossa käytettävistä
lähestymistavoista olet niin ikään tuonut esiin keskeisiä asioita.

Vahvisteiden ja rankaisujen määrittely ja analysointi eteni hyvin
omakohtaisista esimerkeistäsi. Erityisen hyvää oli se, että kertasit
määritelmiä toistuvasti, mikä osoittaa aktiivista pyrkimystä niiden
omaksumiseen. Nostit esiin keskeisiä seikkoja myös vahvisteiden ja
rankaisujen eduista ja haasteista, joita on tärkeää tuntea valitessa
koulutusmenetelmiä.

Määrittelit napakasti ajoituksen, kriteerin ja vahvistevälin käsitteet
ja pohdiskelit myös niiden merkitystä koulutuksen onnistumisessa.
Esittelit kaikki erilaiset toiminnan aikaansaamisen keinot ja toit
samalla esiin niiden etuja ja haasteita. Omakohtaiset esimerkkisi
osoittivat kykyä tunnistaa eri keinoja käytännön tasolla.

Kirjoituksistasi välittyy, että hallitset hyvin ensimmäisen opintojakson
aikana käsiteltyä teoriaa. Tarkkuutta vaativa terminologian käyttö ja
teorian peilaaminen käytäntöön alkoi sujua koko ajan vain luontevammin.
Sinulla on koossa erittäin hyvät tiedot opintojen jatkamiseen.

Arvosana: 4+

Lisäksi sain ensimmäisen ohjauskerran palautteen lopputyöstä ja jatkan siis samaa rataa.